Dynamietramp Rijnwaarden 1895

Op woensdag 20 maart 1895 ontploft op de Rijn bij Griethausen tegenover Tolkamer en Spijk het dynamiet-schip Reimer. Bij deze vreselijke ramp vallen 13 doden. Ook de materiele schade is in de zeer verre omgeving enorm; ondermeer in Spijk en Elten zijn huizen verwoest. In Tolkamer, Lobith, Elten, 's-Heerenberg en Emmerich zijn enorm veel ruiten gesneuveld. Na de ontploffing komen zelfs vanuit Heerlen, Tietjerk (Friesland) en Mönchen-Gladbach berichten omtrent "den gevoelden schok".

Het dynamiet in het schip in totaal 100.000 kg. is afkomstig van de kruitfabriek Porz in Keulen en is bestemd om vervoerd te worden naar de haven van Antwerpen; van daaruit zal het transport verdergaan naar de goudmijnen in Zuid-Afrika.

De Gelderlander van 25 maart 1895 bericht dat: "Het algemeen gevoelen is dat niet onvoorzichtigheid, maar verregaande roekeloosheid de oorzaak is van de dynamiet-catastrophe. Er is met de kisten omgesprongen, alsof het steenen waren." Gebleken is bovendien dat er op het kruitschip een kolenkachel gestookt wordt.

De ramp maakt een enorme indruk en is geruime tijd in het nieuws. Bij zeer lage waterstanden zijn in 2005, 2018 en 2022 op de Rijn nog de resten zichtbaar van het in 1895 ontplofte dynamietschip..

Meer hierover lees je op internet

Even stroomopwaarts zijn de restanten zichtbaar van een ander schip. Vermoedelijk de Gezina die ook tot het groepje schepen hoorde dat een deel van het dynamiet vervoerde.

Bron: PDF