Slakkegang

Op dezelfde wandeling als ik de pad fotografeerde, was er nog meer overstekend wild.

Locatie: Duinen van Goeree, nabij Oosthoek
Datum: 25-04-2022 16:24

< Overzicht